222222 505050 618EE1 7D7D7D AC815F C9C9C9 FFB560 FFFFFF

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

" Universe "

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 2 September 2014 in Miscellaneous and Portfolio.


✿✿
✿✿✿
✿✿
✿✿✿✿✿✿ Tribute to "Universe" that passed away 40 days ago.
✿✿
✿✿✿
✿✿

...
راستش رفتن بعضی از آدم ها
اونقدر دردناک و غم انگیزه
که نمیشه بیانش کرد
...
خاطره ی اشعاری که زیر عکسها برایمان نوشته میشد
و محبّتی که بی ریا به ما می بخشید را
نمی شود فراموش کرد
...
چهل روز از درگذشت جناب "یونیورس" می گذرد
فتوبلاگ جناب یونیورس
و من ناباورانه مدتها صبر کردم
شاید که این خبر ناگوار، نادرست باشد
اما
تقدیر، شعر دیگری سروده بود
شعری که برای ما بسی تلخ است و ناموزون
...
متأسفانه ایشان در سن 55 سالگی به دلیل سکته ی قلبی
از پیش ما رفتند
...
و
چقدر "مرگ" به ما نزدیک است
و
چقدر ما فراموش کاریم
...
از درگاه حضرت دوست
برای این مرد دوست داشتنی
تمنّای آرامش و رحمت دارم
...
روحش شاد
یادش گرامی
و
تسلیت و صبر
برای خانواده محترم ایشان
بخصوص پسرشان آقا " بُرنا " که لطف نموده
و عکس پدر را برای من ارسال کردند
...

This image has been featured in 2 Remix collections.

fotos deslumbrante 3 by Nelida De La Fuente

Omid 2014 by Libouton Martine