202521 5F5019 625449 96968A A06D52 CF936E D4CBBA FFFFFD

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

The eyes

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 8 March 2014 in Documentary & Street and Portfolio.

.
❀❀
❀❀❀❀❀❀ Regards, Dedicated to: Mahmood
❀❀
.
سلام
وظیفه خودم میدونم
بخاطر مهربانی و چیزهایی که از شما دوستان آموختم
ازتون تشکر کنم
و این کار هدیه کردن عکسها رو خیلی دوست دارم که بتونم برای همه ی شما ادامه بدم
.
عکاسی خیابانی
واقعا یکی از جالبترین و شاید سخت ترین شاخه های عکاسی باشه
بی شک برای بنده همیشه این نوع عکاسی همچون شکنجه خواهد بود
اگر چه بسیار دوستش دارم
...
یکی از دوستان آمینوسی که بیشتر بر این سبک مصرّند
جناب آقای محمود پورباقر هستند
جدیّت و عشق ایشان در این راه
برای من سرمشقی والا بوده است
...
این عکس که نتیجه ی همراهی یک روزه ی با ایشان بوده
و از روی دستشان تقلّب کرده ام را
ثبت جناب پورباقر
با احترام
تقدیم ایشان میکنم
و
امیدوارم به بزرگی خویش
بر من منت نهند
و
بپذیرندش

Canon EOS 5D Mark III 1/800 second F/7.1 ISO 200 38 mm

This image has been featured in 1 Remix collection.

Fotos Deslumbrantes by Nelida De La Fuente

Canon EOS 5D Mark III
1/800 second
F/7.1
ISO 200
38 mm

iran
mashhad
street
shadows