1E1915 3D3F4B 787562 7A5B3F ADB6B3 D3D2D0 F8F45D FFFFFF

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Hanging Garden

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 18 September 2013 in Architecture and Portfolio.

.
Masjed-e Jam-e Abbasi
.
.
سلام
وظیفه خودم میدونم
بخاطر مهربانی و چیزهایی که از شما دوستان آموختم
ازتون تشکر کنم
و این کار هدیه کردن عکسها رو خیلی دوست دارم که بتونم برای همه ی شما ادامه بدم
.
بیشترین ثبت های
HDR
بین دوستان آمینوس
مربوط است به جناب راشد که فتوبلاگشان دنیایی از رنگهاست
و من همیشه از دیدن ثبت هایشان لذت میبرم
خودتان ببینید و قضاوت کنید
فتوبلاگ جناب راشد
.
صاحب این سرزمین رنگها
به دور از هیاهوی انسان ها سرگرم ثبت های زیبای خویش است
و
این امر برایم خیلی دوست داشتنی است
.
این عکس را با احترام
به پاس تقدیر از ثبت ها و الطافشان تقدیم ایشان می کنم
امیدوارم به بزرگی خویش
بر من منت نهند
و
بپذیرندش

Canon EOS 5D Mark III 1/4 second F/8.0 ISO 200 27 mm

Canon EOS 5D Mark III
1/4 second
F/8.0
ISO 200
27 mm

isfahan
mosque
hdr