010101 2C3E64 54828F 977200 A8B62B AACFEC C1EA9B FFFFFF

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Starry Night

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 17 September 2013 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

.
.
سلام
وظیفه خودم میدونم
بخاطر مهربانی و چیزهایی که از شما دوستان آموختم
ازتون تشکر کنم
و این کار هدیه کردن عکسها رو خیلی دوست دارم که بتونم برای همه ی شما ادامه بدم
.
کاربران قدیمی آمینوس
بی شک دوستی همیشه همراه
که کامنت هایش همه از جنس شعر بود
را به یاد می آورند
بله
جناب کائنات را
universe photoblog
.
نمی دانم چه شد
که عندلیب نغمه خوان آمینوس خاموشی گزید
اما
یادش همیشه در دل ما زنده است
.
مدتها پیش ایشان اینگونه به من لطف کردند
هدیه ی جناب کائنات
و بنده مدتها بود که به ایشان قول داده بودم
عکسی از حرم امام رضا(ع) اینجا ارائه دهم
.
ضمن تبریک این میلاد خجسته
.
این عکس را به پاس الطاف همیشگی جناب کائنات تقدیم ایشان می کنم
امیدوارم به بزرگی خویش
بر من منت نهند
و
بپذیرندش

Canon EOS 5D Mark III 4/5 seconds F/8.0 ISO 100 365 mm

Canon EOS 5D Mark III
4/5 seconds
F/8.0
ISO 100
365 mm

iran
mashhad
shrine
imam-reza
flower
night