0C0610 221A2F 2B2108 6E5417 7C6A38 B89251 C3AF70 C89EB2

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Playful Typist !

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 16 July 2013 in Miscellaneous and Portfolio.

.
وظیفه خودم میدونم
بخاطر مهربانی و چیزهایی که از شما دوستان آموختم
ازتون تشکر کنم
و این کار هدیه کردن عکسها رو خیلی دوست دارم که بتونم برای همه ی شما ادامه بدم
.
بیشترین علاقه و ارائه ی عکسهای "دبل اکسپوز" در بین اهالی ایرانیِ آمینوس
مربوط است به این دو دوست
خانم شکوفه خلیلی
و
آقای دارا
.
.
چندی پیش در حین مشورت برای عکسی
از سرکار خانم "خلیلی" خواستم که ایده ی آن عکس را برای اجرا به بنده بسپارند
ایشان هم از سر لطف پذیرفتند
.
راستش آن ایده را من هنوز نتوانسته ام بطور دلخواه اجرا کنم
چرا که مسلتزم داشتن امکانات نورپردازی خاص است
.
اما ثبت مشابهی ( مولتی اکسپوز ) را خواستم به پاس لطفِ ایشان تقدیمشان کنم
تقدیم به انسانی به تمام معنا بی شیله پیله و مهربان
و
امیدوارم به بزرگی خویش
بر من منت نهند
و
بپذیرندش

Canon EOS 5D Mark III 6 seconds F/4.5 ISO 320 39 mm

This image has been featured in 1 Remix collection.

Fotos Deslumbrantes by Nelida De La Fuente

Canon EOS 5D Mark III
6 seconds
F/4.5
ISO 320
39 mm

iran
mashhad
janbaz-square
nowruz-1392
multi-exposure
nelisa