010000 0F6852 524C4C 818A93 A69B89 A7AEB4 CCC5B5 FFFFFF

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Shoemaker

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 12 June 2013 in People & Portrait and Portfolio.

.
وظیفه خودم میدونم
بخاطر مهربانی و چیزهایی که از شما دوستان آموختم
ازتون تشکر کنم
و این کار هدیه کردن عکسها رو خیلی دوست دارم که بتونم برای همه ی شما ادامه بدم
.
بیشترین و بهترین عکس های مربوط به مشاغل در بین دوستان آمینوس
متعلق است به جناب آقای "مهدی مُنادی" صاحب این فتوبلاگ
فتوبلاگ آقای منادی
مرد دوچرخه و دوربین
.
ثبت های ایشان در این زمینه از نظر بنده بسیار ارزشمند و ماندگار هستند
.
به دوستان دیگر هم سفارش میکنم
از چنین ثبت های غفلت نکنند
.
البته ایشان ثبت های پرتره ی فوق العاده قشنگ و پراحساسی هم از دنیای کودکی دارند
.
.
این عکس را تقدیم ایشان می کنم
و امیدوارم با لطف و مهربانی خویش
بر من منت نهند
و
بپذیرندش

Canon EOS 5D Mark III 1/80 second F/4.0 ISO 320 24 mm

This image has been featured in 2 Remix collections.

La vida dels altres by Adela Fonts

Portraits by Tede

Canon EOS 5D Mark III
1/80 second
F/4.0
ISO 320
24 mm

jobs
shoemaker