030303 0CFFFD 2D1934 36146A 3A3B7C 403402 732B53 851007

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Colors Skein

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 1 October 2012 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

.
وظیفه خودم میدونم
بخاطر مهربانی و چیزهایی که از شما دوستان آموختم
ازتون تشکر کنم
و این کار هدیه کردن عکسها رو برای همه ی شما به مرور انجام خواهم داد
.
بیشترین و زیباترین ثبت های پویا در بین دوستان
متعلق است به سرکار خانوم "حنّا مبارکی" صاحب این فتوبلاگ
فتوبلاگ خانوم حنّا
بانوی هنرمند، آرام و مهربان
که مرا آموختند همیشه نباید در سکون عکس گرفت
.
ببینید چند نمونه از این ثبت های زیبا و هیجان انگیز را
AUTUMN IN CIRCLE
ONE NIGHT IN TEHRAN
DISTORTION
DANCE
.
این عکس را به ایشان تقدیم می کنم
و امیدوارم با لطف و مهربانی خویش
بر من منت نهند
و بپذیرندش
.
.
برای توجه بیشتر خدمت شما دوستان عارضم
این عکس امروز، این یکی و آن یکی
همگی از یک سوژه ی واحد هستند
که با حرکات مختلف دست و البته ویرایش متفاوت شده اند

Canon PowerShot SX210 IS 2/1 second F/7.1 ISO 80 7 mm

Canon PowerShot SX210 IS
2/1 second
F/7.1
ISO 80
7 mm

night
light
color
move