3D362C 5E5140 8D7358 AD8B68 C69C74 E0B082 FAC28F FFD5AB

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Maternal Love

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 12 May 2012 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

.
روز مادر رو به مادر عزیز خودم
و
همه مادران و زنان این سرزمین که دلهایشان دریایی از محبت و از خود گذشتگی است
تبریک میگم
.
.
.
شاید گفتنش اینجا خوب نباشه
.
اما از دنیایی میترسم
و
از روزگاری می هراسم
که دو واژه، دیگر در آن تقدّسی نداشته باشد
.
یکی عشق
و
یکی مادر