000100 007000 478500 4B4A48 6C6869 6C8C40 CAB586 F5FF01

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Sun on the Earth

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 11 May 2012 in Plant & Nature and Portfolio.

.
وظیفه خودم میدونم
بخاطر مهربانی و چیزهایی که از شما دوستان آموختم
ازتون تشکر کنم
و این کار هدیه کردن عکسها رو برای همه شما به مرور انجام خواهم داد
.
.
احترام و توجه به سایه ها
درسی بوده که بنده از بانویِ فرزانه، سرکار خانم "فرناز بدیعی" آموخته ام
http://farnaz.aminus3.com
.
و واقعا چقدر سایه ها خوب و خموش و بی ریا هستند
.
ایشان کارشناس ارشد عکسهای سریالی نیز هستند
امیدوارم این هدیه را از من بپذیرند
و با دیده اغماض بپسندند
:)

Canon PowerShot SX210 IS 1/1250 second F/4.0 ISO 80 8 mm

Canon PowerShot SX210 IS
1/1250 second
F/4.0
ISO 80
8 mm

flower
shadow