000000 232323 3F3F3F 5D5D5D 777777 909090

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Captivity

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 29 April 2012 in Cityscape & Urban and Portfolio.

.
.
يادم باشد حرفي نزنم كه به كسي بر بخورد

نگاهي نكنم كه دل كسي بلرزد

راهی نروم که بیراه باشد

خطي ننويسم كه آزار دهد كسي را

يادم باشد كه روز و روزگار خوش است

همه چیز روبراه و بر وفق مراد است

تنها
دل ما دل نيست

يادم باشد جواب كين را با كمتر از مهر و جواب دو رنگي را با كمتر از صداقت ندهم

يادم باشد بايد در برابر فريادها سكوت كنم
و براي سياهي ها نور بپاشم

يادم باشد از چشمه، درسِ خروش بگيرم
و از آسمان، درسِ پـاك زيستن

يادم باشد سنگ خيلي تنهاست
...

يادم باشد بايد با سنگ هم لطيف رفتار كنم مبادا دل تنگش بشكند

يادم باشد براي درس گرفتن و درس دادن به دنيا آمده ام ... نه براي تكرار
اشتباهات گذشتگان

يادم باشد زندگي را دوست دارم

يادم باشد هر گاه ارزش زندگي يادم رفت در چشمان حيوان بي زباني كه به سوي
قربانگاه مي رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پي ببرم

يادم باشد مي توان با گوش سپردن به آواز شبانه ي دوره گردي كه از سازش
عشق مي بارد به اسرار عشق پي برد و زنده شد

يادم باشد معجزه قاصدكها را باور داشته باشم

يادم باشد گره تنهايي و دلتنگي هر كس فقط به دست دل خودش باز مي شود

يادم باشد هيچگاه لرزيدن دلم را پنهان نكنم تا تنها نمانم

يادم باشد هيچگاه از راستي نترسم و نترسانم

يادم باشد از بچه ها ميتوان خيلي چيزها آموخت

يادم باشد پاکي کودکيم را از دست ندهم

يادم باشد زمان بهترين استاد است

يادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پيشانيم بزنم تا بعدا با مشت برفرقم نکوبم

...

يادم باشد قلب کسي را نشکنم

يادم باشد زندگي ارزش غصه خوردن ندارد

يادم باشد پلهاي پشت سرم را ويران نکنم

يادم باشد اميد کسي را از او نگيرم، شايد تنها چيزيست که دارد

يادم باشد که عشق کيمياي زندگيست

يادم باشد كه آدمها همه ارزشمند اند و همه مي توانند مهربان و دلسوز باشند

يادم باشد زنده ام
....
استاد محمدعلی بهمنی

Canon PowerShot SX210 IS 1/80 second F/6.3 ISO 80 26 mm

Canon PowerShot SX210 IS
1/80 second
F/6.3
ISO 80
26 mm

bird