000000 006466 0064FA 6E7160 719A00 900000 955400 FFFFFF

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

World of Colors

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 19 April 2012 in Documentary & Street and Portfolio.

.
دو روز پیش تولّد همشهریِ نادیده ام جناب حسام الدّین جدی بوده است
ایشان صاحب فتوبلاگ زیر هستند
http://hesamjeddi.aminus3.com
راستش من این عکس رو دیروز بدون دانستن این قضیّه با یاد ایشون گرفتم
.
من هر روز سعی میکنم عکسهای زیادی رو به دقت نگاه کنم
و از همه شما دوستان چیزهای زیاد و خوبی یاد گرفتم که ازتون خیلی ممنونم
.
جناب حسام هم برای من همیشه یادآور """رنگها""" بوده اند
.
.
این عکس رو هم تقدیم میکنم به ایشان
امیدوارم در نظر رنگ شناسانه شان این عکس از طرف یک کوررنگ مقبول بیفتد
.
.
یادتون باشه سر فرصت بگم از هر کدام از شماها چه چیزهایی یاد گرفتم
و برای من هر کدامتان نماد چه چیزهایی هستید
;)

Canon PowerShot SX210 IS 1/200 second F/4.5 ISO 80 5 mm

Canon PowerShot SX210 IS
1/200 second
F/4.5
ISO 80
5 mm

color
hesam